Поранешни судии

Бранко Наумоски

Судија 2004 – 2014 | Претседател 2010 – 2013
Роден е 1951 година во с. Букојчани, Општина Кичево, Република Македонија, Македонец. Дипломирал на Правниот факултет во Скопје...
Повеќе

Вера Маркова

Судија
2004 – 2013 Кратка биографија Родена е на 21.11.1947 година во Битола и по националност е македонка. Во...
Повеќе

Махмут Јусуфи

Судија 2004 - 2007 | Претседател 2006 - 2007
2004 – 2007 | Претседател 2006 – 2007 Кратка биографија Роден во Тетово 1948 година. Во текот на...
Повеќе

Лилјана Ингилизова – Ристова

Судија 2003 – 2012 | Претседател 2003 – 2006
Родена е на 2 декември 1946 година во Скопје, Република Македонија. По народност е македонка. Дипломирала на Правниот...
Повеќе

Игор Спировски

Судија
2003 – 2012 Кратка биографија Роден е на 8 мај 1960 г. во Скопје, Република Македонија. По националност...
Повеќе

д-р Зоран Сулејманов

Судија
2003 – 2012 Кратка биографија Д-р Зоран Сулејманов е роден на 17.03.1953 година во Битола, Република Македонија. Основното...
Повеќе

д-р Трендафил Ивановски

Судија 2003 - 2011 | Претседател 2007 - 2010
2003 – 2011 | Претседател 2007 – 2010 Кратка биографија Д-р ТРЕНДАФИЛ ИВАНОВСКИ, роден е 1946 година во...
Повеќе

Мирјана Лазарова Трајковска

Судија
2003-2008 Кратка биографија Родена е на 05.11.1963 година во Струмица. Основно и средно образование завршила во Струмица. Во...
Повеќе