Поранешни судии

Игор Спировски

Судија
2003 – 2012 Кратка биографија Роден е на 8 мај 1960 г. во Скопје, Република Македонија. По националност...
Повеќе

д-р Зоран Сулејманов

Судија
2003 – 2012 Кратка биографија Д-р Зоран Сулејманов е роден на 17.03.1953 година во Битола, Република Македонија. Основното...
Повеќе

д-р Трендафил Ивановски

Судија 2003 - 2011 | Претседател 2007 - 2010
2003 – 2011 | Претседател 2007 – 2010 Кратка биографија Д-р ТРЕНДАФИЛ ИВАНОВСКИ, роден е 1946 година во...
Повеќе

Мирјана Лазарова Трајковска

Судија
2003-2008 Кратка биографија Родена е на 05.11.1963 година во Струмица. Основно и средно образование завршила во Струмица. Во...
Повеќе

д-р Бајрам Положани

Судија
2003 – 2007 Кратка биографија Живот и образование: Д-р. Бајрам Положани, роден е на 16.07.1950 год. во Струга...
Повеќе

Иџет Мемети

Судија
2003-2003 Кратка биографија Роден на 8.01.1961 година во с.Раковец – општина Тетово, Република Македонија, по националност Албанец.Дипломирал на...
Повеќе

д-р Милан Недков

Судија 1994 - 2003 | Претседател 1997 - 2000
1994 – 2003 | Претседател 1997 – 2000 Кратка биографија Роден е во 1931 година во Кавадарци, Македонец.Правен...
Повеќе

д-р Тодор Џунов

Судија 1994 - 2003 | Претседател 2000 - 2003
1994 – 2003 | Претседател 2000 – 2003 Кратка биографија Роден е во 1931 година во с. Ваташа-општина...
Повеќе