77/1999-1-0

77/1999-1-0

Вовед

Судија

Р Е Ш Е Н И Е

Текст

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставноста на

Leave a Reply