Соопштение

Известување за одржување подготвителна седница

Уставниот суд на Република Северна Македонија на 8 јули 2021 година со почеток од 10,00 часот, ќе одржи подготвителна седница по предметот У.бр.14/2021 во кој е оспорена уставноста на Законот за попис на населението, домаќинставата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 19/2021).