Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 14-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 25.05.2021 година (вторник), со почеток во 09,30 часот

I. ПРЕДЛОГ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ:

1. Предлог за одлучување по предметот У.бр.247/2020 со нацрт-одлука