Соопштение

Соопштение

Мандатот на судијата на Уставниот суд на Република Северна Македонија, Владимир Стојаноски, престана заклучно со 13 јуни 2020 година.

Во име на Судот, судиите, Стручната служба и во мое лично име се заблагодарувам на целокупниот негов ангажман како судија на Уставниот суд.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Уставниот суд на Република Северна Македонија
Сали Мурати