Соопштение

Соопштение

Во врска со утрешната и седницата на Уставниот суд закажана за 14 мај 2020 година, ја известуваме јавноста дека поради мерките кои се преземаат за спречување на ширењето на коронавирусот, бројот на места во судницата наменети за претставниците на медиумите е ограничен.

Од тие причини, како и заради информирање на јавноста, Судот ќе издаде посебно соопштение за одлуките кои ќе бидат донесени по точките од дневниот ред на двете седници.

Исто така, на 12 мај и 14 мај, генералниот секретар на Судот, во 14,00 часот ќе оствари брифинг со претставници на медиумите на кој ќе бидат соопштени одлуките на Судот од седниците.

.