Соопштение

Соопштение

Уставниот суд на Република Северна Македонија на ден 19.11.2019 година одржа стручен колегиум на сите судии. На колегиумот се разгледуваше оформениот предмет по иницијативата У.бр.106/2019, со која е оспорена одредбата од член 353 став 5 од Кривичниот законик.
На седницата на стручниот колегиум сите судии ги изнесоа своите размислувања за неколку важни и спорни прашања покренати на претходната седница.
Уставниот суд ќе донесе мериторна одлука на една од наредните седници.