Дневен ред

Дополнување на предлогот на дневниот ред за 19-та седница закажана за 09.07.2018 година

II. БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИ И ПРАВА:

2. Барање за заштита на слободи и права по предметот
У.бр.159/2017

 

III. ПРЕДЛОЗИ ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ:

8. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.119/2017 со нацрт-одлука

9. Предлог за одлучување по предметот
У.бр.125/2017 со нацрт-одлука

Leave a Reply