Дневен ред

Дополнување на предлогот на дневниот ред за 6-та седница закажана за 07.03.2018 година

I.  РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА:

3. Член 43 став 1 во деловите: „осум“ и „пократок“ и член 44 во делот: „40“ од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016)
Реферат У.бр.151/2017

Leave a Reply