Меѓународни Активности

Официјална посета на Уставниот суд на Руската Федерација во Сант-Петерсбург

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија, предводена од Претседателот на Уставниот суд на Република Македонија, г-дин Бранко Наумоски претстојуваше во официјална посета на Уставниот суд на Руската Федерација во Сант-Петерсбург во периодот од 27-30 јуни 2013.

Во рамките на оваа посета беше одржана и Тркалезна маса во Уставниот суд на Руската федерација на темите: „Индивидуална уставна жалба“ и „Имплементација на одлуките на Уставниот суд“.

Leave a Reply