Меѓународни Активности

Присуство на прославата на 15 годишнината од функционирањето на Уставниот суд на Руската Федерација во Москва

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија во состав од судиите: д-р Трендафил Ивановски и Игор Спировски во периодот од 26 до 28 октомври 2006 година присуствуваше на прославата на 15 годишнината од функционирањето на Уставниот суд на Руската Федерација во Москва. Истовремено беше одржан и IX –Меѓународен форум на уставната правда на тема: “Заедничкиот правен простор на Европа и примена на уставната правда” во кој сопствено излагање имаше судијата Игор Спировски на тема: „Градење на заедничкиот Европски правен простор: Уставните судови на раскрасница“.

Leave a Reply