Соопштенија

Годишна прес-конференција, посветена на работата на Уставниот суд на Република Македонија во текот на 2014 година.

Годишна прес-конференција, посветена на работата на Уставниот суд на Република Македонија во текот на 2014 година.

До
СРЕДСТВАТА ЗА ЈАВНО
ИНФОРМИРАЊЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

Ве известуваме дека годишната прес – конференција посветена на работата на
Уставниот суд на Република Македонија во текот на 2014 година, ќе се одржи на
20 април 2015 година (понеделник) со почеток во 10.30 часот, во просториите на
Судот, во објектот на Кеј „Димитар Влахов“ бр.19, на 5-ти кат.
Ве покануваме да присуствувате и активно да учествувате на оваа прес-
конференција.

Су.број. 290/15
14 април 2015 година
Служба за информирање

Leave a Reply