Соопштенија

Средба со Роберт Валтер, известител на Мониторинг комисијата на Парламентарното собрание на Советот на Европа за Македонија

Претседателот на Уставниот суд на Република Македонија Бранко Наумоски денеска (2 ноември 2012 год.) се сретна со г-дин Роберт Валтер, заменик претседател на Парламентарното собрание на Советот на Европа и известител на Мониторинг комисијата на Парламентарното собрание на Советот на Европа за Македонија. На средбата беа разменети мислења во врска со функционирањето на Уставниот суд, неговата надлежност, особено во сферата на заштитата на човековите слободи и права, како и за одлуките на Уставниот суд по повод поднесените иницијативи за оценување на уставноста на Законот за лустрација и Законот за амнестија за кои посебно се интересираше г-дин Валтер.

Leave a Reply