Соопштенија

Учество на XV Конгрес на европските уставни судови

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија предводена од претседателот на Уставниот суд Бранко Наумоски учествуваше на XV Конгрес на Конференцијата на европските уставни судови што се одржа во Букурешт, Романија од 23 – 25 мај 2011 година. Тема на конгресот беше Уставна правда: функции и односи со другите јавни власти“.

Leave a Reply