Соопштенија

Информации за Уставниот суд на Република Македонија на француски јазик

На веб страницата на Асоцијацијата на уставни судови што ја споделуваат употребата на францускиот јазик (ACCPUF) чиј полноправен член од јули 2008 година е и Уставниот суд на Република Македонија, можат да се најдат  информации и документи за Уставниот суд на Република Македонија на француски јазик.

http://www.accpuf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=349

Leave a Reply