Соопштенија

Известување за одржување на подготвителна седница

Известување за одржување на подготвителна седница

Уставниот суд на Република Македонија ќе одржи подготвителна седница на 21 маj
2013 година (Вторник) со почеток во 10,00 часот, по предметот У.бр. 111/2012,
за оценување на уставноста на повеќе одредби од Законот за определување на
услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и
објавување на соработката со органите на државната безбедност („Службен весник
на Република Македонија“ бр.86/2012).

Leave a Reply