Без Категорија

Покана за неформална средба до средствата за јавно информирање

По повод успешната соработка на Уставниот суд на Република Македонија со средствата за јавно информирање во календарската 2009 година, Судот Ви упатува П О К А Н А за неформална средба која ќе се одржи на 29 декември 2009 година (вторник) во 11,00 часот во просториите на Уставниот суд на Република Македонија (Работнички дом, VI спрат).

Уставен суд на Република Македонија
Порт-парол,
м-р Југослав Миленковиќ

Leave a Reply