Ден

април 21, 2022

Преглед на иницијативи и барања предложени за XIV-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 4.05.2022 година (среда), со почеток во 09:30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: Реферат У.бр.20/2022 Оспорен: Делот „20, 55 од Законот за изменување и...
Повеќе