Ден

април 14, 2022

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за XIII-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 20.04.2022 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: Реферат У.бр.4/2022 Oспорен: Закон за изменување и дополнување на Законот за...
Повеќе