Месец

февруари 2022

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за VII-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 02.03.2022 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Член 389-а во делот „договорна“ од Законот за облигацоните односи...
Повеќе

У.бр.228/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.51/2021

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеја 3 и...
Повеќе

У.бр.76/2021

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеја 3 и...
Повеќе

У.бр.133/2021

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеја 1 и...
Повеќе

Кацарска: Да се воведе уставна тужба, правото на граѓаните за здрава животна средина е ограничено пред Уставниот суд

  Претседателката на Уставниот суд Добрила Кацарска денеска учествуваше во дебата на тема „Улогата на Уставниот суд во заштитата на правото на...
Повеќе