Месец

декември 2021

Соопштение по повод работната средба на Уставниот суд на Република Северна Македонија со Уставниот суд на Република Косово

Денес, претседателот и судиите на Уставниот суд на Република Северна Македонија остварија работна средба со Делегацијата на Уставниот суд на Република Косово....
Повеќе

Работна средба на претседателот на Судот, Добрила Кацарска и судиите на Уставниот суд на Република Северна Македонија со делегација на Уставниот суд на Република Косово

Денес, претседателот на Уставниот суд, г-ѓа Добрила Кацарска и судиите на Уставниот суд на Република Северна Македонија, ќе остварат работна средба со...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 34-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 09.12.2021 година (четврток), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Закон за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки...
Повеќе

У.бр.52/2019

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеи 1 и...
Повеќе

У.бр.81/2021

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.69/2021

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеја 3 и...
Повеќе

У.бр.52/2021

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеја 2 и...
Повеќе

У.бр.48/2021

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеи 1 и...
Повеќе