Месец

април 2021

У.бр.16/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 70 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.220/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.83/2019

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот...
Повеќе

Учество на претседателот на Судот, Сали Мурати на видео конференциски состанок организиран од Конгресот на локалните и регионалните власти при Советот на Европа

На покана од Претседателот на Конгресот на локалните и регионалните власти на Советот на Европа, г.Лендер Вербек, претседателот на Уставниот суд, г....
Повеќе

У.бр.7/2021

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, членот 71 и членот 28...
Повеќе

У.бр.29/2021

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 71 од Деловникот...
Повеќе

У.бр.295/2020

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеја 3 и...
Повеќе

У.бр.148/2019

Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеја 3 и...
Повеќе