Ден

ноември 13, 2020

Соопштение

Уставниот суд, со цел да го заштити сопствениот интегритет и јавноста да биде информирана правилно, а по повод неточните и неоснованите толкувања...
Повеќе