Ден

јуни 17, 2020

Соопштение

Мандатот на судијата на Уставниот суд на Република Северна Македонија, Владимир Стојаноски, престана заклучно со 13 јуни 2020 година. Во име на...
Повеќе