Ден

јуни 6, 2019

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 16-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 19.06.2019 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I.РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1.Упатство за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно...
Повеќе