Ден

февруари 11, 2016

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за III-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.02.2016 година (четврток), со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за III-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 18.02.2016...
Повеќе