Ден

февруари 4, 2016

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за II-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.02.2016 година, со почеток во 09.00 часот

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за II-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.02.2016...
Повеќе