Ден

септември 22, 2014

Меѓународна Конференција по повод 50 години од основањето и функционирањето на Уставниот суд на Република Македонија

Уставниот суд на Република Македонија ја одбележа 50 годишнината од своето постоење Уставниот суд на Република Македонија ја одбележа 50 годишнината од своето постоење со...
Повеќе