Месец

јуни 2014

117/2013-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

У.бр.8/2014

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 27 и и член 71 од...
Повеќе

У.бр.69/2014

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македoнија, член 28 алинеја 1 и член...
Повеќе

У.бр.152/2013

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 14 и член 71 од...
Повеќе

У.бр.115/2013

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 28 алинеја 3 и член...
Повеќе

43/2014-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 28 алинеја 2 и член...
Повеќе

У.бр.156/2013

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

У.бр.153/2013

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

У.бр.67/2013-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 17-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 11.06.2014 година

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 17-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 11.06.2014...
Повеќе