Ден

јануари 8, 2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за I-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.01.2013

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за I-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 09.01.2013...
Повеќе