Ден

декември 17, 2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 41-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.12.2009

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 41-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 23.12.2009...
Повеќе