Месец

септември 2008

50/2008-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, член 28 алинеја 1 и член...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.09. 2008

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 27-та седница на Уставниот суд на Република Македонија закажана за 10.09....
Повеќе

Избран нов судија

Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2008 година, за судија на Уставниот суд на Република Македонија го избра...
Повеќе