Ден

јануари 23, 2008

149/2007-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија, членот 28 алинеја 1 и 3...
Повеќе

206/2007-0-0

Вовед Р Е Ш Е Н И Е Текст 1. СЕ ОТФРЛА иницијативата за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста...
Повеќе