Месец

октомври 2004

У.бр.167/2004

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 28 и 71 од Деловникот...
Повеќе

95/2004-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

Учество на делегација на Уставниот суд на Република Македонија на 9-та Меѓународна Конференција во Ереван, Република Ерменија

Уставниот суд на Република Ерменија е домаќин на 9-та Меѓународна Конференција во Ереван насловена како “Обезбедување на принципот на супрематија на правото...
Повеќе

У.бр.205/2003

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

83/2004-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

32/2004-0-1

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 14 став 2 и...
Повеќе