Ден

октомври 15, 2003

151/2003-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

173/2003-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на...
Повеќе

У.бр.146/2003

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 28 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

У.бр.153/2003

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот...
Повеќе

Подготвителен состанок на Претседателите на Судовите за XIII Конференција на Европските Уставни судови во Кипар

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија, предводена од Претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и Судијата Игор Спировски, денеска заминува во неколкудневна...
Повеќе