Ден

ноември 19, 1999

У.бр.223/1999

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 82 став 2, а во врска со член 82 став 1 од Уставот...
Повеќе