Месец

јули 1996

20/1996-1-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 алинеја 1 од...
Повеќе

У.бр.144/1996

Уставниот суд на Република Македонија , врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.70/92),...
Повеќе