Ден

ноември 25, 1993

У.бр.220/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 1 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член...
Повеќе