Ден

октомври 1, 1993

У.бр.5/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинаја 1 и 2 и член 112 од Уставот на Република Македонија...
Повеќе