Месец

јули 1993

У.бр.61/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 47 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија...
Повеќе

У.бр.266/1992-1

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 точка 1...
Повеќе

19/1993-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, член 28 и член...
Повеќе