Ден

мај 7, 1993

27/1993-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Макдонија, врз основа на член 110 алинеја 2 и член 112 став 2 од Уставот на Република...
Повеќе