Ден

октомври 22, 1992

186/1991-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија, по јавната расправа одржана...
Повеќе