Ден

октомври 7, 1992

52/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 2 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите...
Повеќе

189/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија...
Повеќе