Ден

септември 30, 1992

187/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите...
Повеќе

46/1992-0-0

Вовед Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 од Уставот на Република Македонија и на член 20 од Законот...
Повеќе