Категорија

Дневен ред

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 12-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 06.05.2020 година (среда), со почеток во 09,00 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА 1.Точка 4 од Одлуката за утврдување на постоење на вонредната состојба број...
Повеќе

Соопштение

Уставниот суд на Република Северна Македонија денес на продолжението на Десеттата седница, со мнозинство гласови одлучи да не поведе постапка за оценување...
Повеќе

Соопштение

Ве известуваме дека Десеттата седница на Уставниот суд продолжува оваа среда (15 април 2020 година) со почеток во 08.30 часот.

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 9-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 08.04.2020 година (среда), со почеток во 08,30 часот

I.РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1.Одлука за распуштање на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на...
Повеќе

Соопштение

Ве известуваме дека закажаната IX седница на Уставниот суд за 18 март 2020 година со почеток во 09.30 часот СЕ ОДЛОЖУВА. Одложувањето...
Повеќе

Преглед на иницијативи за оценување на уставноста и законитоста предложени за 8-та седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија закажана за 11.03.2020 година (среда), со почеток во 09,30 часот

I. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА: 1. Закон за правата на претседателот на Република Македонија и неговото...
Повеќе