Категорија

Дневен ред

Соопштение

Десеттата седница на Уставниот суд на Република Северна Македонија, која беше закажана да се одржи на 15 април 2021 година по завршувањето...
Повеќе

Соопштение

Ја известуваме јавноста дека расправата по сите точки од дневниот ред на Деветтата седница заврши и дека седницата е прекината после гласањето...
Повеќе

Соопштение

Ја известуваме јавноста дека деветтата (IX) седница на Судот која беше прекината на ден 25.03.2021 година, а беше презакажана за 7 април...
Повеќе

Соопштение

Уставниот суд на Република Северна Македонија, ја известува јавноста дека Деветтата седница на Судот која требаше да продолжи на 7 април 2021...
Повеќе

Соопштение

Ја известуваме јавноста дека после обемната расправа по првите две точки од дневниот ред, деветтата седница на Судот беше прекината и ќе...
Повеќе