Категорија

Меѓународни активности

Меѓународна Конференција по повод 50 години од основањето и функционирањето на Уставниот суд на Република Македонија

Уставниот суд на Република Македонија ја одбележа 50 годишнината од своето постоење Уставниот суд на Република Македонија ја одбележа 50 годишнината од своето постоење со...
Повеќе

Учество на Подготвителниот состанок за XVI Конгрес на Европската конференција на уставните судови одржан во Виена, Австрија

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија предводена од претседателот на Уставниот суд на Република Македонија Бранко Наумоски на 10 септември 2011...
Повеќе