Категорија

Меѓународни активности

Обраќање на Претседателот на Уставниот суд на Република Македонија Лилјана Ингилизова-Ристова на Меѓународната Конференцијата одржана по повод 40 годишнината од функционирањето на Уставниот суд на Република Македонија, Скопје, 2-5 јуни 2004

Господин Претседател на Република Македонија Господин Претседател на Собранието на Република Македонија Господин Претседател на Владата на Република Македонија Господин Прв Претседател...
Повеќе

24 состанок на работната Група на експерти за државјанство на Комитетот на Експерти за државјанство

Во текот на февруари 2004 година, судијата Мирјана Лазарова-Трајковска присуствуваше на 24 состанок на работната Група на експерти за државјанство на Комитетот...
Повеќе

Посета на Претседателот на Уставниот суд на Република Македонија на Европскиот суд за Човекови Права во Стразбур

По покана на Претседателот на Европскиот суд за човекови права, Г-динот Вилдхабер, Претседателот на Уставниот суд на Република Македонија, Г-ѓа Лилјана Ингилизова-Ристова...
Повеќе

Подготвителен состанок на Претседателите на Судовите за XIII Конференција на Европските Уставни судови во Кипар

Делегација на Уставниот суд на Република Македонија, предводена од Претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и Судијата Игор Спировски, денеска заминува во неколкудневна...
Повеќе