Категорија

Соопштенија

Нова WEB адреса

Уставниот суд на Република Македонија ја промени својата WEB – адреса во www.ustavensud.mk или www.constitutionalcourt.mk

Известување

Ве известуваме дека седницата на Уставниот суд на Република Македонија што беше закажана за 31 октомври 2007 година ќе се одржи на...
Повеќе

Официјална посета на делегација на Уставниот суд на Република Словенија на Уставниот суд на Република Македонија

Уставниот суд на Република Македонија Ве известува дека на покана на претседателот на Уставниот суд на Република Македонија г-дин Махмут Јусуфи, делегација...
Повеќе

Известување

Ве известуваме дека седницата на Уставниот суд на Република Македонија што беше закажана за 10 октомври 2007 година ќе се одржи на...
Повеќе