Категорија

Соопштенија

Избран нов судија

Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 јули 2008 година, за судија на Уставниот суд на Република Македонија го избра...
Повеќе

Нова WEB адреса

Уставниот суд на Република Македонија ја промени својата WEB – адреса во www.ustavensud.mk или www.constitutionalcourt.mk